Föreläsningar

Följ oss:

Email: kontakt@smartkonsult.se

Föreläsningar

Kunsakper om smärta och hur man behandlar smärta behöver ALLA som kommer i kontakt med patienter/människor inom vården. Kunskap är grunden för att kunna utföra ett meningsfullt arbete.

Jag redovisar nedan ett utbud på föreläsningar som jag ofta har förmånen att åka runt i landet och berätta om. Jag delar med mig av mångårig erfarenhet & kunskap blandat med många fallbeskrivningar. Vill man finns det även utrymme för diskussion, där man kan ta upp egna "svåra" fall man önskar få hjälp med. Naturligtvis evidensbaserat och aktuellt. Jag redovisar delar av innehållet i några av de mest efterfrågade föreläsningar.

 

Smärta hos äldre - Varför är det komplext & vad behöver man tänka på. Ofta underbehandlade och ibland felbehandlade p.ga risk för biverkningar, en balansgång mellan effekt & nytta. Konkreta tips om vad man bör tänka på blandat med patientfall. En heldag där en del av innehållet är:

- Definition av smärta

- Smärtfysiologi//Smärttyper

- Smärtskattning/smärtanalys

- Farmakolofisk behandling samt fallgropar

- Konverteringstips

- Palliativ smärtlindring

- Oro/ångest/depression hur påverkar det

- Omvårdnadsåtgärder/aspekter

 

Opioider/Morfinpreparat - när de ska användas och när ska vi låta bli!

En genomgång av samtliga opioider på marknaden & skillnaden på dem.

Innehåller många praktiska exempel samt konverteringstips.

- Definition av smärta

- Smärtfysiologi,

- Smärttyper/ Smärtskattning/smärtanalys

- Läkemedelsgenomgång gällande Svaga/starka Opioider

- Konverteringsguiden samt konkreta tips

Komplementära behandlingsformer- TENS, ACT Motiverande samtal m.m.....

Vad har vi att tillgå då inte de farmakologiska preparaten inte är tillräckliga eller inte kan användas p.ga biverkningar eller andra faktorer.OBS Byt bild till TENS-apparta t ex.

- Definitiona av smärta

- Smärtfysiologi/Smärttyper/ Smärtskattning/smärtanalys

- Genomgång av varför vi får effekt och på vilka tillstånd det är indicierat

- Genomgång av TENS, Akupunktur, ACT, Motiverande samtal

- Patientfall med konkreta tips.

Huvudvärk & Migrän:

Fakta om huvudvärk & migrän och vad som skiljer dem åt, hur definierar man t.ex migrän

- Definition av smärta

- Smärtfysiologi

- Förloppet från utredning till behadling

- Farmakologisk behandling vid de olika diagnoserna

- Forskningen- vad kan vi förvänta oss av kommande preparat

 

Stresshantering i praktiken, hur får man det att fungera

Utmattning slår ganska hårt både mot privatpersonen men oftast även företaget samtidigt låter det så tråkigt att behöva fokusar på det negativa. Istället fokuserar jag på det vi kan tänka på och göra naturligtvis efter aktuell forskning. Ex axplock nedan:

- Definitiona av stress och stressreaktioner

- Varningssignaler och hur vi kan dra nytta av det

- Åtgärdsplan som ganska enkelt kan användas och som fungerar.

- Konflikthantering/Kommunikationsproblem

- Möjlighet till avslappningsövningar om tillfälle ges

- Enkla/motiverande träningstips.