Smärta & Migrän

Följ oss:

Email: kontakt@smartkonsult.se

SMÄRTA & MIGRÄN

Smärtkonsult i Väst erbjuder hjälp och behandling till dig med långvarig smärta, oavsett om du gått några månader med din smärta eller i många år - det finns hjälp att få!

Framför allt är det långvarig ospecifik smärta d.vs smärta som man haft mer än 3 månader, icke cancerutlöst smärta. Erbjuder en individanpassat behandling.

Likaså för dig med kronisk huvudvärk eller Migrän, här har vi ett gott samarbete sedan flera år tillbaka med Dr Mats Karlsson, Smärtspecialist, en av Sveriges mest erfarna inom området.

 

SMÄRTA:

 

Det är inte ovanligt att man gått med sin smära under lång tid utan att riktigt fått hjälp eller förklaring till smärtan.

 

För att kunna erbjuda en behandlingg som bygger på kunskap, erfarenhet och evidens så startar vi alltid med en smärtanalys, där jag tillsammans med dig går igenom hur du upplever din smärta, tidigare behandlingar mediciner o dyl. Smärtanalysen görs för att om möjligt fastslå vilken typ av smärta du har, Analysen ligger sedan till grund för behandling som föreslås.

En behandling där det ofta finns inslag av flera komponenter. Exempel på smärttillstånd är långvarig ospecifik smärta, rygg & nacksmärtor, muskelvärk, artros, fibromyalgi, kraftig mensvärk (dysmenorré)m.m

 

MIGRÄN:

 

Nu finns möjlighet att boka tid för konsultation för dig med svår huvudvärk eller migrän. Det finns ett upparbetat gott samarbete med Dr Mats Karlsson, smärtspecialist S:t Olofs smärtklinik i Falköping. Avtal finns för denna patientkategori så vanlig patientavgift/frikort gäller.

 

Vi startar med ett konsultationsbesök för att kunna avväga vilka sort besvär och hur stora besvär du har, utifrån det väljs sedan behandlingsform.

Behandling kan ibland vara avspänning, avslappning , anpassad träning eller läkemedelsbehandling där vi även utför Botox, injektionsbehandling (enligt PREEMPT) vid kronisk migrän.