Stress

Följ oss:

Email: kontakt@smartkonsult.se

Stress...

Drabbar oss alla men det är olika hur vi kan hantera den och vilka verktyg vi har till vårt förfogande. Jag erbjuder hjälp till privatpersoner som är välkomna att boka tid till min mottagning. Jobbat mycket med samtalsstöd/coachning. Men jag erbjuder även Stresshanteringsföreläsningar & kurser till företag, främst för att kunna förebygga problem och sjukskrivningar som obehandlad tyvärr ofta leder till sjukskrivningar och utmattning, men även där redan stressen orsakat skada på arbetsplats, där kan jag också hjälpa till med en annan typ av kursupplägg.

"Att må bra som personal & trivas på jobbet"

Stresshantering för vårdpersonal. Upplagd som 2 halvdagar.

Varvar föreläsning med möjlighet till diskussion och förändring.

Vi kommer arbeta med -kommunikation, -problemlösning, -fysiska reaktioner vid stress, -relationer, -etiska dilemman, -hälsans betydelse m.m, m.m

Föreläsning i Stresshantering:

"Stresshantering i praktiken" - hur får man det att fungera.

Kortare föreläsning som passar på ALLA företag där man vill arbeta med att förbättra arbetsmiljön. Se under Föreläsningar eller ta kontakt för mer information.

Inspirerande Kurs i Stress-hantering!

"Att hantera stress & främja hälsa"

Att få kunskap i stresshanterkring ger:

 

  • Hälsosam & frisk personal
    • En bra arbetsmiljö
      • Större psykologisk flexibilitet

 

  1. Hur är det möjligt när den psykiska ohälsan är så stor på våra arbetsplatser?
  2. Vilka krav finns det på arbetsgivare, efter reglerna som kom 2016 från Arbetsmiullfällen.

 

Kursen omfattar 8-12 timmar, fördelat på 4 utbildningstillfällen.