Smärta & Migrän

Följ oss:

Email: kontakt@smartkonsult.se

SMÄRTA & MIGRÄN

Smärtkonsult i Väst erbjuder hjälp och behandling till dig med långvarig smärta, oavsett om du gått några månader med din smärta eller i många år - det finns hjälp att få!

Framför allt är det långvarig ospecifik smärta d.vs smärta som man haft mer än 3 månader, icke cancerutlöst smärta. Erbjuder en individanpassat behandling. Läs mer under Smärta, eller ta kontakt se kontaktuppgifter sista sidan.

Erbjuder Botox-behandling för dig med kronisk migrän. Inget remisstvång och relativt kort väntetid. Enkelt att boka. Erbjuder ett Konsultationsbesök för att utreda hur stora dina besvär är innan ev. behandling startas igång. Behandlingen ges alltid av Legitimerad personal med lång erfarenhet.

Skicka intresseanmälan via kontaktsidan - Välkommen!


SMÄRTA:


Det är inte ovanligt att man gått med sin smära under lång tid utan att riktigt fått hjälp eller förklaring till smärtan.


För att kunna erbjuda en behandlingg som bygger på kunskap, erfarenhet och evidens så startar vi alltid med ett Nybesök där jag tillsammans med dig går igenom hur du upplever din smärta, tidigare behandlingar som mediciner o dyl för att kunna göra en riktig smärtanalys.

Smärtanalysen görs för att fastslå vilken typ av smärta du har, analysen ligger sedan till grund för behandling som föreslås.

Återbesöket/behandlingen består oftast av olika komponenter beroende vad som framkommit under smärtanalysen. Det kan vara att bli mer trygg i sin smärta genom kunskap om sitt tillstånd, ACT - hanteringsstrategier och vad man kan förändra för att smärtan ska minska och bli hanterbar, TENS (Transkutan elektrisk nervstimulering), Akupunktur, Massage, Taktil massage, Läkemdel eller ibland hjälp med nedtrappning och utsättning av läkemedel samt individanpassad fysisk aktivitet.

Behandlingen ser olika ut därför att smärtan ter sig olika hos oss och olika tillstånd kräver olika sorts behandling.

Exempel på smärttillstånd som behandlas är: långvarig ospecifik smärta, rygg & nacksmärtor, artros, fibromyalgi, ME, kraftig mensvärk (dysmenorré), muskuloskeletala smärtor m.fl.


MIGRÄN:


Nu finns möjlighet att boka tid för konsultation för dig med svår huvudvärk eller migrän.

Har mångårig erfarenhet av att ge Botox-behandling vid kronisk migrän.

Har ett gott samarbete med flera smärtspecialister inom huvudvärk & migrän. 

Recept fås på Botox efter godkänd utredning och ingår i högkostnadsskyddet, du betalar för behandlingen.


Vi startar med ett konsultationsbesök för att kunna avväga vilka sort besvär och hur stora besvär du har, vad du testat tidigare - hur du upplever din huvudvärk/migrän - utifrån det  väljs sedan behandlingsform.

Förutom läkemedelsbehandling så kan du få råd om hur du med andra medel kan bidra till mindre besvär som avspänning, avslappning , anpassad träning eller bara att få träffa en kunnig person som har mycket erfarenhet och kunskap inom området. Att få en chans att ställa sina frågor och få svar brukar vara väldigt uppskattat.

Erbjuder även Botox (Botulinumtoxin typ A) injektionsbehandling (enligt PREEMPT) dvs enligt ett givet schema som är framtaget just för kronisk migrän.