FÖRELÄSNINGAR

Vill du boka en förläsning?

FÖRELÄSNINGAR


Här nedan följer ett utbud av föreläsningar som jag erbjuder. Jag är sedan många år en ofta anlitad föreläsare både inom de offentliga utbildningsaktörernas utbud men går även att boka mig direkt till er arbetsgrupp. Föreläser ofta till olika vårdpersonal men även till patientföreningar, intresseorganisationer där man vill lära sig mer om smärta.

Att behandla smärta kan vara ganska komplext men kunskap är ofta en god grund för att kunna utföra ett meningsfullt arbete.

Viktigt för mig att anpassa utbildningen beroende på vilka åhörare jag har, det blir meningsfullt då man som åhörare känner sig inspirerad och fått med sig ny kunskap som man sedan själv kan applicera på den verksamheten som man arbetar på. Jag delar med mig av mångårig erfarenhet & kunskap blandat med många fallbeskrivningar.

Vill man finns det även utrymme för diskussion, där man kan ta upp egna "svåra" fall man önskar få hjälp med. Naturligtvis evidensbaserat och aktuellt. Jag redovisar delar av innehållet i några av de mest efterfrågade föreläsningar.

Här lägger jag även ut de inbokade "öppna" föreläsningar som jag finns annonserad vid.


1) Smärta hos äldre - Varför är det komplext & vad behöver man tänka på?

Ofta underbehandlade och ibland felbehandlade p.ga risk för biverkningar - en balansgång mellan effekt & nytta.

Konkreta tips om vad man bör tänka på blandat med patientfall.  En heldag där  en del av innehållet är:


 • Definition av smärta
 • Smärtfysiologi//Smärttyper
 • Smärtskattning/smärtanalys
 • Farmakolofisk behandling samt                                                                              fallgropar
 • Konverteringstips
 • Palliativ smärtlindring
 • Oro/ångest/depression hur påverkar det
 • Omvårdnadsåtgärder/aspekter

 2) Huvudvärk & Migrän:

Fakta om huvudvärk & migrän och vad som skiljer dem åt, hur definierar man t.ex migrän. Här tar jag upp alla behandlingsformer inklusive Botox-behandling och nya preparat som CGRP-hämmare.


 • Definition av smärta
 • Smärtfysiologi
 • Förloppet från utredning till behadling
 • Farmakologisk behandling vid de olika diagnoserna
 • Vad kan vi förvänta oss av de nya preparaten som kommit på marknaden?

 3) Komplementära behandlingsformer-  

                       - TENS, - ACT, - Motiverande samtal m.m.....

 - Vad har vi att tillgå då inte de farmakologiska preparaten inte är tillräckliga eller inte kan användas

                                            p.ga biverkningar eller andra faktorer.

 • Definitiona av smärta
 • Smärtfysiologi/Smärttyper/ Smärtskattning/smärtanalys
 • Genomgång av  varför vi får effekt och på vilka tillstånd det är  indicierat
 • Genomgång  av TENS, Akupunktur, ACT, Motiverande samtal
 • Patientfall med konkreta tips.

4) Opioider/Morfinpreparat - när de ska användas och när ska vi låta bli!

Under föreläsningen tar jag upp praktiska råd samt konverteringstips - för att underlätta vid dosbyte för att nå samma ekvivalenta dos.

 1. Definition av smärta
 2. Smärtfysiologi
 3. Smärttyper/ Smärtskattning/smärtanalys
 4. Läkemedelsgenomgång gällande Svaga/starka Opioider
 5. Konverteringsguiden samt konkreta tips

Omdömen:

"Ulrika är så pedagogisk - underbar att lyssna på"

Omdömen:

" En hel dag, det lät långt - men när dagen var slut ville man höra mer - så intressant var det!"

Omdömen:

"Uppskattade att vi fick ställa frågor under dagen, samt att hon hade verkliga patient-fall - det var mycket lärorikt"

Omdömen:

"Hon var så engagerad och var så kunnig i sitt ämne - fantastiskt bra"