Kontakt

Följ oss:

Email: kontakt@smartkonsult.se

ULRIKA THORSSON


LEG. SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA • ACT-Terapeut • FÖRELÄSARE


Ägare & grundare av Smärtkonsult i Väst. Mångårig erfarenhet som smärtsköterska inom specialistmottagning innan

det blev aktuellt att arbeta som konsult inom den privata sektorn. Är aktiv föredragshållare både för företag, vårdinrättningar,

högskolor och allmänheten inom ämnena SMÄRTA och STRESS. Anlitad föreläsare hos aktörer som Kui, Kompetensutvecklingsinstitutet,

GR-kom samt PIKU. Även webb-utbildning hos Diplomautbildning.se

MER OM MIG:


Legitimerad Specialistsjuksköterska inom områderna - anestesi (narkos & bedövning) - intensivvård, - Smärtsköterska,

har påbyggnadsutbildning inom algologi (läran om smärta). Har arbetat i över 30 år med smärta på olika nivåer,

har mycket klinisk erfarenhet utan svårigheter som uppkommer till följd av smärta.

Även utbildad ACT-Terapeut, Acceptance and Commitment Therapy där man arbetar mycket med tankarnas

och känslornas betydelse av upplevelsen, vilket spelar roll i upplevelsen av smärtan. Samt utbildad till

injektionssköterska inom området Botox vid Migrän.
KONTAKT:

Tveka inte om du vill få hjälp med din smärta eller migrän.

Hjälp att hantera din stressnivå eller hjälp till arbetsåtergång.

Eller så vill du boka föreläsning/Välkommen!


FYLL I FORMULÄRET

Om du önskar att jag kontaktar dig - Fyll då i formuläret!

0706-40 66 61