Verksamheten drivs av Ulrika Thorsson, Smärtkonsult som jobbat i över 25 års tid med smärta i olika nivåer. Har mycket klinisk erfarenhet av svårigheter som uppkommer till följd av smärta och stress. Förrutom att driva kliniken i Borås så är arbetsfältet hela Västra Götaland (Väst) både som föredragshållare men kan även komma till er verksamhet som smärtkonsult för att bistå med kunskap, där vi tillsammans kan dra upp en strategi för lämplig smärtbehandling för de patienter med komplicerad smärtsituation. Numera även anlitad föreläsare runt om i landet.


 LEG. SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA • ACT-Terapeut • FÖRELÄSARE


Ägare & grundare av Smärtkonsult i Väst. Mångårig erfarenhet som smärtsköterska inom specialistmottagning på Sjukhus innan det blev aktuellt att arbeta som konsult inom främst den privata sektorn. Har ett upparbetat samarbete med flera aktörer och professioner, däribland läkare som är specialister inom smärta.

Ulrika är aktiv föredragshållare både till företag, vårdinrättningar, högskolor och allmänheten inom ämnena SMÄRTA och STRESS.

Även återkommande anlitad föreläsare hos aktörer som Kui, Kompetensutvecklingsinstitutet,

GR-kom samt PIKU. Även webb-utbildning hos Diplomautbildning.se


MER OM MIG:


Legitimerad Specialistsjuksköterska inom områderna - anestesi (narkos & bedövning) - intensivvård, - Smärtsköterska,

har påbyggnadsutbildning inom algologi (läran om smärta). Har arbetat i över 30 år med smärta på olika nivåer,

har mycket klinisk erfarenhet utan svårigheter som uppkommer till följd av smärta.

Även utbildad ACT-Terapeut, Acceptance and Commitment Therapy där man arbetar mycket med tankarnas

och känslornas betydelse av upplevelsen, vilket spelar roll i upplevelsen av smärtan. Samt utbildad till

injektionssköterska inom området Botox vid Migrän. 

Smärtkonsult i Väst är en privat mottagning - inget remisstvång - endast tidsbokade besök!