Långvarig smärta:


Hur vanligt är det med smärta? -20-25 % av svenskarna går med en långvarig smärta.

40-50 % söker sjukvård p.ga långvarig smärta.

Hur vanligt är det med smärta hos våra äldre? Jo 30-80 % anger smärta, från lätt till svår


-Icke malign långvarig smärta, idag kan det faktiskt se lite olika ut - en del har fått ryggsmärta men inte fått tid till läkare på Vårdcentralen men känner sig oroliga och vill få svar på vad det ska göra för att lindra smärtan och samtidigt om det är farligt.

- För andra så har de gått med sin smärta under ganska lång tid, ibland runt till olika doktorer, en del har provat annat som behandling hos naprapat, sjukgymnast, osteopat m.m Inte ovanligt att man gått med sin smärta under ganska lång tid. 


Vad kan då Smärtkonsult i Väst erbjuda:


Här erbjuds du ett Nybesök där jag tillsammans med dig går igenom hur du upplever din smärta, när den debuterade, tidigare behandlingar som mediciner o dyl. Besöket kompletteras även med en undersökning för att kunna göra en riktig smärtanalys.

Det du betalar för under nybesöket är min kompetens som behandlare, här finns stor kunskap, lång klinisk erfarenhet och har en kontinuerlig  uppdatering på forskning och evidens inom olika typer av smärta. 

Smärtanalysen görs för att om möjligt fastslå vilken typ av smärta du har, analysen ligger sedan till grund för behandling som föreslås.

En behandling där det ofta finns inslag av flera komponenter.


Återbesöket/behandlingen består oftast av olika komponenter beroende vad som framkommit under smärtanalysen.


Det kan vara:

  1) Information om smärtan, att bli mer trygg i sin smärta genom kunskap om sitt tillstånd, men även att få förklarat de fysiologiska mekanisemrna som styr i kroppen vid långvarig smärta, - varför det fortfarande gör ont fast operationssåret för längesedan är läkt.

 2) ACT - hanteringsstrategier (Acceptance and Commitment therapy) det som brukar benämnas som en vidareutveckling av KBT (kognitiv beteende terapi) och vad man kan förändra för att smärtan ska minska och bli hanterbar.

Inte ovanligt att man sökt svar på sin smärta och någon lösning på hur den ska behandlas under ganska lång tid. Vad händer med ens livsflöde då, hur påverkas livet i stort, vad gäller drömmar, utbildning, arbete och familj.

Smärtan påverkar livet i allra högsta grad och det behöver man oftast hjälp med.

  3) TENS (Transkutan elektrisk nervstimulering), där vi provar ut elektroder som passar i området och ger information om stimulatorn och hur du kan använda dig av den i vardagen. Du får möjlighet att hyra en stimulator eller om du vill köpa en går det också bra. 

Finns många tillstånd där TENS är fantastiskt hjälpmedel för att kraftigt reducera smärtan.

  • T ex Ryggsmärta
  • Artrossmärta
  • Svår mensvärk (dysmenorré) - här är det dock en smärtsam behandling under 1 minut MEN där du kan vara helt besvärsfri under resten av menstruationsperioden - Beställ tid så berättar jag mer.

  4) Öronakupunktur, hjälper vid många olika smärttillstånd, sömnbesvär m.m (God evidens vid smärttillstånd) Det fina med öronakupunktur är dessutom att man även kan få långtidsbehandling via långtidsnålar och kulplåster, så effekten utav behandlingen blir över längre perioder, eller tills besvären klingat av. 

  5) Massage vid stela nackar som ofta går både upp i huvudet och ner som domningar i armarna.

  6) Taktil massage, en försiktigare form av massage, som ger smärtlindring & ökar toleransen mot smärta dvs smärttröskeln höjs, vila & avslappning, ökar blodgenomströmningen, sänker blodtrycket och stressnivåerna. Brukar vara uppskattat även för dig med diagnosen fibromyalgi då det lignar fibromassage.

  7) Läkemdel, naturligtvis tittar vi över vad du provat, om det finns sådant du inte provat men som skulle vara ett alternativ.

  8) Nedtrappning och utsättning av läkemedel, ibland har man hamnat på doser utav läkemedel som man inte längre vill vara beroende av men som varje gång du försöker göra en förändring så mår du dåligt, får fysiska reaktioner. Även här kan man få god nytta utav Öronakupunktur som ett gott hjälpmedel för att minska abstinensen under nedtrappning. Du får både hjälp med nedtrappning samt behandling för att minska symtomen under tiden.

  9) Individanpassad fysisk aktivitet. Alla mår vi bra av att röra på oss men då kroppen gör ont är det inte lika självklart, här behöver man dessutom en anpassning till vilka smärttillstånd man har, så man inte förvärrar sin smärta, samt att olika vad vi är vana vid.


Behandlingen kommer därför ser olika ut beroende på individ, därför att smärtan ter sig olika hos oss och olika tillstånd kräver olika sorts behandling.

 Några exempel på smärttillstånd som behandlas är: långvarig ospecifik smärta, rygg & nacksmärtor, artros, fibromyalgi, ME, kraftig mensvärk (dysmenorré), muskuloskeletala smärtor, myofasciell smärta, smärttillstånd efter graviditet m.fl.


Vilket mål du har med behandlingen är en självklar fråga, då det krävs visst engagemang från din sida för att man ska nå ett gott resultat, gäller framför allt då man gått med sin smärta under många år - Men det trösterika är att det finns ofta ganska mycket att göra för att du ska bli avsevärt mycket bättre, mindre smärta, mer livskvalité.


                                 Inget remisstvång och relativt kort väntetid. Enkelt att boka - Välkommen!