Migränmedicin & migränbehandling:

Hur kan en fungerande migränbehandling se ut för dig?

 - Smärtkonsult i Väst har lång klinisk erfarenhet av behandling av huvudvärk och migrän! Här nedan berättar jag lite mer:


Målet med behandlingen av migrän och huvudvärk är att nå en symtomlindring. Genom konsultation får du hjälp att förstå dina besvär, vad som triggar anfallen, omfattningen av besvären, fysiologin bakom. Tillsammans hjälps vi åt att hitta den behandlingen som fungerar för dig.


Du är inte ensam! 10-15 % av svenskarna lider migrän. Sjukdomen är ibland mycket svårt och handikappande, klassas av WHO som en av de 10 mest inverkande på livskvalitén. 2-3 % lider av den allvarligaste formen av kronisk migrän. Eftersom symtomen inte går att se med blotta ögat och diagnosen inte går att ställa med blodprov eller annan undersökning, går många drabbade utan korrekt diagnos och fungernade behandling.

Migrän är något annat än "vanlig huvudvärk"

Symtom på migrän:

 • Kraftig ensidig pulserande smärta, huvudvärk
 • Ljus & ljudkänslighet
 • Illamående & ibland kräkningar
 • Symtomen förvärras av fysisk aktivitet
 • Duraktion 4-72 timmar


Kan det vara ögonmigrän?


Får en del frågor om ögonmigrän det som vi kallar för aura och som hos vissa föregår en migränattack, känneteckas av synförändringar som 

zig-zag mönster, flimmer, punkter eller blixtar. Mer eller mindre synfältsbortfall. Mer sällsynt är domningar i armar och händer men förekommer det också. Detta inträder som första symtom och varar ca 20-30 minuter innan en kraftig intensiv huvudvärk framträder. Det är en begränsad skara som drabbas av aura och även om man oftast får aura innan migränattack så är det inte varje gång det inträffar.


Medicinsk och icke-medicinsk behandling:

Behandling mot migrän har ofta inslag av både medicinsk och icke.medicinsk behandling. Bland medicinerna finns tabletter, men även injektionsbehandling, till exempel med Botox. Icke-medicinska behandlingar kan vara minst lika viktiga för gott behandlingsresultat, såsom avslappningsövningar och KBT eller akupunktur. Det är också viktigt att jobba med att undanröja det som triggar anfallen.

Livsstil och stress bör i regel beröras, migrän är en tröskelsjukdom.


Anfallsbehadnling och förebyggande behandling:

Migränmedicin kan delas in i två grupper. Akutmedicin eller anfallskuperande medicin, som tas för att lindra ett pågående migränanfall och lindra symtomen. Förebyggande behandling eller profylaktisk behandling som i stället tas regelbundet just för att anfallen ska undvikas från första början.


Exempel på anfalls-behandling är:

 • Treo
 • Paracetamol

 • NSAID, t ex Ibuprofen

 • Triptaner, t ex Sumatriptan, Maxalt, m.fl


Exempel på förebyggande behandling är:

 • Betablockerare och andra blodtryckssänkande läkemedel
 • Antidepressiva läkemedel
 • Epilepsiläkemedel
 • Aimovig eller Ajovy
 • Botox (Botulinumtoxin, typ A)


Även om några av ovan nämda läkemedel till att börja med har utvecklats för annat användningsområde har de evidens för att vara effektiva mot migrän. Vi jobbar medvetet med uppföljning och utvärdering av din migränbehandling, där du b.la får fylla i en huvudvärkskalender. Något som efterfrågas ganska mycket är BOTOX som behandling mot migrän, hur fungerar det? Här berättar jag lite mer...


Migränbehandling med Botox:

Botox har i snart 10 år används som medicin mot den specifika diagnosen kronisk migrän. Men hur fungerar Botox och hur går en behandling till?

Botox verkningsmekanism: Det verksamma ämnet är Botulinumtoxin typ A som enkelt uttryckt hämmar de processer i huvudet som gör att vi känner smärta. Vid migrän sker detta genom att Botox höjer smärttröskeln i nerver som förmedlar smärtan, vilket i sin tur resulterar i en lindring av anfallen.

Behandling med Botox:

Vi startar med ett Konsultationsbesök för att avgöra vilka sort besvär du har och hur omfattande de är, utifrån det väljs sedan behandlingsform där injektionsbehandling med Botox kan vara ett alternativ. Botox skrivs då på recept och ingår i högkostnadsskyddet. För att få prova Botox ska man redan fått prova annan oral behandling först.

Behandlingen ges alltid av Legitimerad personal med lång erfarenhet, vi lägger stor vikt vid att injecera Botox på ett korrekt och evidensbaserat sätt.

Själva behandlinges ges i form av 31-39 injektioner (stick) i pannan, på sidorna av huvudet, i bakhuvudet, i nacken och axlarna. Injektionsbehandlingen kallas PREEMPT och är speciellt utvecklat för att nå bästa möjliga effekt av behandlingen. Det är PREEMPT som Läkemedelsverket godkänt som injektionsschema. Själva behandlingen tar omkring 5 minuter, besöket totalt ca 20 minuter. Konsultationsbesöket, det första besöket tar dock upp emot 1 timma för att utvärdera dina besvär.

Konsultationsbesöket kostar 600 kr

Behandling med Botox (enl PREEMPT) vid kronisk migrän kostar 1200 kr (Upprepas tidigast var 12:e vecka)

Efter behandlingen:

Botox är generellt vältolererad behandling. Man kan uppleva sig något stel i pannan och rynkorna försvinner, vilket för vissa anses enbart positivt. I enstaka fall kan ögonbrynen uppfattas som sneda, vilket korrigeras över tid men ska tilläggas att detta undviks oftast med bra sticktecknik. Efter behandlingen kan man gå direkt till jobb eller annan vardaglig aktivitet. Att basta eller anstränga sig kraftigt ska undvikas behandlingsdagen, i övrigt finns det inga restriktioner.


För att boka en tid för konsultation, eller om du fått behandling med Botox tidigare hos annan utövare men behöver en ny klinik av någon orsak går det alldeles utmärkt att boka tid direkt - Skicka intresseanmälan via kontaktsidan

Inget remisstvång och relativt kort väntetid. Enkelt att boka - Välkommen! 


Förutom läkemedelsbehandling så kan du få råd om hur du med andra medel kan bidra till mindre besvär som avspänning, avslappning , anpassad träning eller bara att få träffa en kunnig person som har mycket erfarenhet och kunskap inom området. Att få en chans att ställa sina frågor och få svar brukar vara väldigt uppskattat.

Erbjuder även Botox (Botulinumtoxin typ A) injektionsbehandling (enligt PREEMPT) dvs enligt ett givet schema som är framtaget just för kronisk migrän.