MIGRÄN

mer än "vanlig huvudvärk"

MIGRÄN


Vi hjälper dig med din migrän - Smärtkonsult i Väst har lång klinisk erfarenhet av behandling av huvudvärk och migrän!

Vi praktiserar Botox-behandling, en vedertagen och beprövad metod.

  Recept fås på Botox och ingår i högkostnadsskyddet efter godkänd utredning.

Inget remisstvång, kort väntetid. Enkelt att boka.


Målet med behandlingen av migrän och huvudvärk är att nå en symtomlindring. Innan behandling, kartläggs dina besvär, vad som triggar anfallen, omfattningen av besvären, fysiologin bakom.


Du är inte ensam! 10-15 % av svenskarna lider migrän.

Sjukdomen är ibland mycket svårt och handikappande, klassas av WHO som en av de 10 sjukdomar som inverkar mest på livskvalitén.


Symtom på migrän:

     • Kraftig ensidig pulserande smärta, huvudvärk
     • Ljus & ljudkänslighet
     • Illamående & ibland kräkningar
     • Symtomen förvärras av fysisk aktivitet
     • Duraktion 4-72 timmar                                                                    OBS! Vill du veta mer om behandling - Tryck på Ännu mer info-knappen.