SMÄRTA

Lider du av långvarig smärta?

SMÄRTA

Smärtkonsult i Väst erbjuder hjälp och behandling till dig med långvarig smärta, oavsett om du gått några månader med din smärta eller i många år - det finns hjälp att få!

Framför allt är det långvarig ospecifik smärta d.vs smärta som man haft mer än 3 månader, icke cancerutlöst smärta. Utför en individanpassat behandling.


All behandling bygger på kunskap, erfarenhet och evidens.

Hur vanligt är det med smärta?

-20-25 % av svenskarna går med en långvarig smärta.

40-50 % söker sjukvård p.ga långvarig smärta.

Hur vanligt är det med smärta hos våra äldre?

Jo 30-80 % anger smärta, från lätt till svår


Behandlingen ser olika ut därför att smärtan ter sig olika hos oss och olika tillstånd kräver olika sorts behandling.

Exempel på smärttillstånd som behandlas är: långvarig ospecifik smärta, rygg & nacksmärtor, artros, fibromyalgi, ME, kraftig mensvärk (dysmenorré), muskuloskeletala smärtor m.fl.


 Inget remisstvång och kort väntetid. Enkelt att boka.


OBS! Vill du veta mer om behandling - Tryck på Ännu mer info-knappen.